Pedagogams

Konsultacijos mokyklų vadovams, pavaduotojams ugdymui ir mokytojams

Kam priemonė skirta? Mokyklų vadovams, pavaduotojams ugdymui ir mokytojams.

Kada galima ja naudotis? Visus metus.

Kur kreiptis? Informacija apie konsultacijas bus paskelbta čia, išsiųsta visoms švietimo įstaigoms. Dėl konsultacijų poreikio konkrečiomis temomis, taip pat siūlymus galima pateikti Bendrojo ugdymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyr. specialistei Sandrai Valavičiūtei, el. paštas Sandra.Valaviciute@smm.lt, telefonas 852191257.

Konsultacijų sąrašas

Rengiamos reguliarios nuotolinės konsultacijos vadovams, pavaduotojams ugdymui ir mokytojams dėl nuotolinio ugdymo organizavimo ir kokybės. Planuojami renginiai mokytojams dėl nuotolinio ugdymo metodikos ir didaktikos.

• 2021 m. kovo 3 d. 14 val. vaizdo konferencija profesinio mokymo įstaigų vadovų pavaduotojams ugdymui, gimnazijų skyrių vedėjams, dirbantiems su Bendraisiais ugdymo planais, „2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų projektų svarstymas“.

 

Įvykusios konsultacijos

• 2021 m. vasario 25 d.  vaizdo konferencija mokyklų direktorių pavaduotojams, dirbantiems su Bendraisiais ugdymo planais, „2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų projektų svarstymas“. 

•2021 m. vasario 24 d.  vaizdo konferencija mokyklų direktorių pavaduotojams, dirbantiems su Bendraisiais ugdymo planais, „2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų projektų svarstymas“.

• 2021 m. vasario 17 d.  vaizdo konferencija mokyklų direktoriams, pavaduotojams „Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas mokant nuotoliniu būdu: kodėl? kaip?“.

• 2021 m.  vasario 10 d. 15 val. vaizdo konferencija bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų direktoriams  Vaikas pasikeitusioje mokymosi aplinkoje.

Vilniaus universiteto mokslininkų projekto „Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl COVID-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu“ pagrindiniai rezultatai ir rekomendacijos, projekto – atradimai.

• 2021 m.  vasario 3 d. vaizdo konferencija bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų direktoriams, direktorių pavaduotojams Kad vaikų SEK (socialinis, emocinis, kultūrinis kontekstas) netaptų liftu į atskirtį švietime .

• 2021 m. sausio 27 d. vaizdo konferencija bendrojo ugdymo mokyklų direktoriams, direktorių pavaduotojams Sinchroninio ir asinchroninio ugdymo kokybės užtikrinimas

• 2021 m. sausio 20 d. vaizdo konferencija bendrojo ugdymo mokyklų direktoriams, direktorių pavaduotojams Kaip suderinti sinchroninį ir asinchroninį ugdymą, kad mokiniai patirtų mokymosi sėkmę?

Mokymosi praradimų dėl Covid-19 pandemijos kompensavimo planas 2021 metams