Pedagogams

Konsultacijos mokyklų vadovams, pavaduotojams ugdymui ir mokytojams

Kam priemonė skirta? Mokyklų vadovams, pavaduotojams ugdymui ir mokytojams.

Kada galima ja naudotis? Visus metus.

Kur kreiptis? Informacija apie konsultacijas bus paskelbta čia, išsiųsta visoms švietimo įstaigoms. Dėl konsultacijų poreikio konkrečiomis temomis, taip pat siūlymus galima pateikti Bendrojo ugdymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyr. specialistei Sandrai Valavičiūtei, el. paštas Sandra.Valaviciute@smm.lt, telefonas 852191257.

 

Konsultacijų sąrašas

Rengiamos reguliarios nuotolinės konsultacijos vadovams, pavaduotojams ugdymui ir mokytojams dėl nuotolinio ugdymo organizavimo ir kokybės. Planuojami renginiai mokytojams dėl nuotolinio ugdymo metodikos ir didaktikos.

 

Įvykusios konsultacijos

• Rugsėjo 29 d. konferencija „Mokymosi praradimų kompensavimas“. Pranešimas „Veiksminga mokymosi pagalba mokiniams: mokslinio tyrimo įžvalgos“.

• Rugpjūčio 25 d. vaizdo konferencija „Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimo 2021–2022 mokslo metais aktualijos“.

• Birželio 9 d. vaizdo konferencija „Atradimai švietime pandemijos metu“. 

• Birželio 2 d. vaizdo konferencija „Ugdymo proceso organizavimas lauke – iššūkis ar galimybė“. 

• Gegužės 26 d. vaizdo konferencija: „Kas slypi tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų labirintuose?“. 

 Gegužės 5 d. vaizdo konferencija mokyklų direktoriams, pavaduotojams „Tęsiame ugdymo turinio atnaujinimą“.

• Balandžio 21 d. vaizdo konferencija mokyklų, vykdančių pradinio ugdymo programą, direktoriams ir pavaduotojams „Į pagalbą pradinių klasių mokiniams ir mokytojams“.

• Balandžio 14 d. vaizdo konferencija mokyklų direktoriams ir pavaduotojams „Ugdymo turinio atnaujinimo pusiaukelė. Kaip planuojame veikti toliau?“. 

• Balandžio 6 d. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) virtualūs seminarai mokytojams, mokyklų ir gimnazijų darbuotojams bei vadovams

• Balandžio 7 d. Vytauto V. Landsbergio vaizdo konferencija mokytojams, mokyklų vadovams ir pavaduotojamsDalijamės kūrybinių laboratorijų patirtimi“.

• Kovo 29 d. Nacionalinė švietimo agentūra rengia nuotolinę konsultaciją „Literatūrinio rašinio vertinimo ypatumai“ lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams.

• Kovo 31 d. vaizdo konferencija  mokyklų direktoriams ir jų pavaduotojams „Nuotolinio komunikavimo iššūkiai: pagrindinių gebėjimų lavinimas“. 

Kovo 24 d. vaizdo konferencija mokytojams „Mokykla ir Corona“.  

• Kovo 24 d. vaizdo konferencija „Mokykla ir Covid-19 pandemijos įveika“. 

• Kovo 17 d. vaizdo konferencija  „Nuotolinio komunikavimo iššūkiai: pagrindinių gebėjimų lavinimas“ su aktoriumi Vytautu Kontrimu“.

• 2021 m. kovo 10 d. vaizdo konferencija-diskusija mokyklų direktoriams, pavaduotojams, vaiko gerovės komisijos nariams, klasės auklėtojams, psichologams, socialiniams pedagogams, savivaldybių tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriams Niūrioji pandemijos pusė: smurtas prieš vaikus artimoje aplinkoje. Turime kalbėti apie tai, kad padėtume ir paskatintume ieškoti pagalbos“.  

Vidaus reikalų ministerijos pranešimas „Kodėl turime kalbėti apie smurtą?“.

• 2021 m. kovo 3 d. 14 val. vaizdo konferencija profesinio mokymo įstaigų vadovų pavaduotojams ugdymui, gimnazijų skyrių vedėjams, dirbantiems su Bendraisiais ugdymo planais, „2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų projektų svarstymas“. 

• 2021 m. vasario 25 d.  vaizdo konferencija mokyklų direktorių pavaduotojams, dirbantiems su Bendraisiais ugdymo planais, „2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų projektų svarstymas“. 

•2021 m. vasario 24 d.  vaizdo konferencija mokyklų direktorių pavaduotojams, dirbantiems su Bendraisiais ugdymo planais, „2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų projektų svarstymas“.

• 2021 m. vasario 17 d.  vaizdo konferencija mokyklų direktoriams, pavaduotojams „Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas mokant nuotoliniu būdu: kodėl? kaip?“.

• 2021 m.  vasario 10 d. 15 val. vaizdo konferencija bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų direktoriams  Vaikas pasikeitusioje mokymosi aplinkoje.

Vilniaus universiteto mokslininkų projekto „Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl COVID-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu“ pagrindiniai rezultatai ir rekomendacijos, projekto – atradimai.

• 2021 m.  vasario 3 d. vaizdo konferencija bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų direktoriams, direktorių pavaduotojams Kad vaikų SEK (socialinis, emocinis, kultūrinis kontekstas) netaptų liftu į atskirtį švietime .

• 2021 m. sausio 27 d. vaizdo konferencija bendrojo ugdymo mokyklų direktoriams, direktorių pavaduotojams Sinchroninio ir asinchroninio ugdymo kokybės užtikrinimas

• 2021 m. sausio 20 d. vaizdo konferencija bendrojo ugdymo mokyklų direktoriams, direktorių pavaduotojams Kaip suderinti sinchroninį ir asinchroninį ugdymą, kad mokiniai patirtų mokymosi sėkmę?

• Birželio 9 d. vaizdo konferencija „Atradimai švietime pandemijos metu “. 

 

• Birželio 2 d. vaizdo konferencija „Ugdymo proceso organizavimas lauke – iššūkis ar galimybė“. 
• G
egužės 26 d. vaizdo konferencija: „Kas slypi tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų labirintuose?“. 

 Gegužės 5 d. vaizdo konferencija mokyklų direktoriams, pavaduotojams „Tęsiame ugdymo turinio atnaujinimą“.

• Balandžio 21 d. vaizdo konferencija mokyklų, vykdančių pradinio ugdymo programą, direktoriams ir pavaduotojams „Į pagalbą pradinių klasių mokiniams ir mokytojams“.

• Balandžio 14 d. vaizdo konferencija mokyklų direktoriams ir pavaduotojams „Ugdymo turinio atnaujinimo pusiaukelė. Kaip planuojame veikti toliau?“. 

• Balandžio 6 d. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) virtualūs seminarai mokytojams, mokyklų ir gimnazijų darbuotojams bei vadovams

• Balandžio 7 d. Vytauto V. Landsbergio vaizdo konferencija mokytojams, mokyklų vadovams ir pavaduotojamsDalijamės kūrybinių laboratorijų patirtimi“.

• Kovo 29 d. Nacionalinė švietimo agentūra rengia nuotolinę konsultaciją „Literatūrinio rašinio vertinimo ypatumai“ lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams. 

• Kovo 31 d. vaizdo konferencija  mokyklų direktoriams ir jų pavaduotojams „Nuotolinio komunikavimo iššūkiai: pagrindinių gebėjimų lavinimas“. 

Kovo 24 d. vaizdo konferencija mokytojams „Mokykla ir Corona“.  

• Kovo 24 d. vaizdo konferencija „Mokykla ir Covid-19 pandemijos įveika“. 

• Kovo 17 d. vaizdo konferencija  „Nuotolinio komunikavimo iššūkiai: pagrindinių gebėjimų lavinimas“ su aktoriumi Vytautu Kontrimu“.

• 2021 m. kovo 10 d. vaizdo konferencija-diskusija mokyklų direktoriams, pavaduotojams, vaiko gerovės komisijos nariams, klasės auklėtojams, psichologams, socialiniams pedagogams, savivaldybių tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriams Niūrioji pandemijos pusė: smurtas prieš vaikus artimoje aplinkoje. Turime kalbėti apie tai, kad padėtume ir paskatintume ieškoti pagalbos“.  

Vidaus reikalų ministerijos pranešimas „Kodėl turime kalbėti apie smurtą?“.

• 2021 m. kovo 3 d. 14 val. vaizdo konferencija profesinio mokymo įstaigų vadovų pavaduotojams ugdymui, gimnazijų skyrių vedėjams, dirbantiems su Bendraisiais ugdymo planais, „2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų projektų svarstymas“. 

• 2021 m. vasario 25 d.  vaizdo konferencija mokyklų direktorių pavaduotojams, dirbantiems su Bendraisiais ugdymo planais, „2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų projektų svarstymas“. 

•2021 m. vasario 24 d.  vaizdo konferencija mokyklų direktorių pavaduotojams, dirbantiems su Bendraisiais ugdymo planais, „2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų projektų svarstymas“.

• 2021 m. vasario 17 d.  vaizdo konferencija mokyklų direktoriams, pavaduotojams „Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas mokant nuotoliniu būdu: kodėl? kaip?“.

• 2021 m.  vasario 10 d. 15 val. vaizdo konferencija bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų direktoriams  Vaikas pasikeitusioje mokymosi aplinkoje.

Vilniaus universiteto mokslininkų projekto „Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl COVID-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu“ pagrindiniai rezultatai ir rekomendacijos, projekto – atradimai.

• 2021 m.  vasario 3 d. vaizdo konferencija bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų direktoriams, direktorių pavaduotojams Kad vaikų SEK (socialinis, emocinis, kultūrinis kontekstas) netaptų liftu į atskirtį švietime .

• 2021 m. sausio 27 d. vaizdo konferencija bendrojo ugdymo mokyklų direktoriams, direktorių pavaduotojams Sinchroninio ir asinchroninio ugdymo kokybės užtikrinimas

• 2021 m. sausio 20 d. vaizdo konferencija bendrojo ugdymo mokyklų direktoriams, direktorių pavaduotojams Kaip suderinti sinchroninį ir asinchroninį ugdymą, kad mokiniai patirtų mokymosi sėkmę?

• Birželio 9 d. vaizdo konferencija „Atradimai švietime pandemijos metu “. 

• Birželio 2 d. vaizdo konferencija „Ugdymo proceso organizavimas lauke – iššūkis ar galimybė“. 
• G
egužės 26 d. vaizdo konferencija: „Kas slypi tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų labirintuose?“. 

 Gegužės 5 d. vaizdo konferencija mokyklų direktoriams, pavaduotojams „Tęsiame ugdymo turinio atnaujinimą“.

• Balandžio 21 d. vaizdo konferencija mokyklų, vykdančių pradinio ugdymo programą, direktoriams ir pavaduotojams „Į pagalbą pradinių klasių mokiniams ir mokytojams“.

• Balandžio 14 d. vaizdo konferencija mokyklų direktoriams ir pavaduotojams „Ugdymo turinio atnaujinimo pusiaukelė. Kaip planuojame veikti toliau?“. 

• Balandžio 6 d. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) virtualūs seminarai mokytojams, mokyklų ir gimnazijų darbuotojams bei vadovams

• Balandžio 7 d. Vytauto V. Landsbergio vaizdo konferencija mokytojams, mokyklų vadovams ir pavaduotojamsDalijamės kūrybinių laboratorijų patirtimi“.

• Kovo 29 d. Nacionalinė švietimo agentūra rengia nuotolinę konsultaciją „Literatūrinio rašinio vertinimo ypatumai“ lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams. 

• Kovo 31 d. vaizdo konferencija  mokyklų direktoriams ir jų pavaduotojams „Nuotolinio komunikavimo iššūkiai: pagrindinių gebėjimų lavinimas“. 

Kovo 24 d. vaizdo konferencija mokytojams „Mokykla ir Corona“.  

• Kovo 24 d. vaizdo konferencija „Mokykla ir Covid-19 pandemijos įveika“. 

• Kovo 17 d. vaizdo konferencija  „Nuotolinio komunikavimo iššūkiai: pagrindinių gebėjimų lavinimas“ su aktoriumi Vytautu Kontrimu“.

• 2021 m. kovo 10 d. vaizdo konferencija-diskusija mokyklų direktoriams, pavaduotojams, vaiko gerovės komisijos nariams, klasės auklėtojams, psichologams, socialiniams pedagogams, savivaldybių tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriams Niūrioji pandemijos pusė: smurtas prieš vaikus artimoje aplinkoje. Turime kalbėti apie tai, kad padėtume ir paskatintume ieškoti pagalbos“.  

Vidaus reikalų ministerijos pranešimas „Kodėl turime kalbėti apie smurtą?“.

• 2021 m. kovo 3 d. 14 val. vaizdo konferencija profesinio mokymo įstaigų vadovų pavaduotojams ugdymui, gimnazijų skyrių vedėjams, dirbantiems su Bendraisiais ugdymo planais, „2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų projektų svarstymas“. 

• 2021 m. vasario 25 d.  vaizdo konferencija mokyklų direktorių pavaduotojams, dirbantiems su Bendraisiais ugdymo planais, „2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų projektų svarstymas“. 

•2021 m. vasario 24 d.  vaizdo konferencija mokyklų direktorių pavaduotojams, dirbantiems su Bendraisiais ugdymo planais, „2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų projektų svarstymas“.

• 2021 m. vasario 17 d.  vaizdo konferencija mokyklų direktoriams, pavaduotojams „Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas mokant nuotoliniu būdu: kodėl? kaip?“.

• 2021 m.  vasario 10 d. 15 val. vaizdo konferencija bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų direktoriams  Vaikas pasikeitusioje mokymosi aplinkoje.

Vilniaus universiteto mokslininkų projekto „Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl COVID-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu“ pagrindiniai rezultatai ir rekomendacijos, projekto – atradimai.

• 2021 m.  vasario 3 d. vaizdo konferencija bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų direktoriams, direktorių pavaduotojams Kad vaikų SEK (socialinis, emocinis, kultūrinis kontekstas) netaptų liftu į atskirtį švietime .

• 2021 m. sausio 27 d. vaizdo konferencija bendrojo ugdymo mokyklų direktoriams, direktorių pavaduotojams Sinchroninio ir asinchroninio ugdymo kokybės užtikrinimas

• 2021 m. sausio 20 d. vaizdo konferencija bendrojo ugdymo mokyklų direktoriams, direktorių pavaduotojams Kaip suderinti sinchroninį ir asinchroninį ugdymą, kad mokiniai patirtų mokymosi sėkmę?

• Birželio 9 d. vaizdo konferencija „Atradimai švietime pandemijos metu “. 

• Birželio 2 d. vaizdo konferencija „Ugdymo proceso organizavimas lauke – iššūkis ar galimybė“. 
• G
egužės 26 d. vaizdo konferencija: „Kas slypi tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų labirintuose?“. 

 Gegužės 5 d. vaizdo konferencija mokyklų direktoriams, pavaduotojams „Tęsiame ugdymo turinio atnaujinimą“.

• Balandžio 21 d. vaizdo konferencija mokyklų, vykdančių pradinio ugdymo programą, direktoriams ir pavaduotojams „Į pagalbą pradinių klasių mokiniams ir mokytojams“.

• Balandžio 14 d. vaizdo konferencija mokyklų direktoriams ir pavaduotojams „Ugdymo turinio atnaujinimo pusiaukelė. Kaip planuojame veikti toliau?“. 

• Balandžio 6 d. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) virtualūs seminarai mokytojams, mokyklų ir gimnazijų darbuotojams bei vadovams

• Balandžio 7 d. Vytauto V. Landsbergio vaizdo konferencija mokytojams, mokyklų vadovams ir pavaduotojamsDalijamės kūrybinių laboratorijų patirtimi“.

• Kovo 29 d. Nacionalinė švietimo agentūra rengia nuotolinę konsultaciją „Literatūrinio rašinio vertinimo ypatumai“ lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams. 

• Kovo 31 d. vaizdo konferencija  mokyklų direktoriams ir jų pavaduotojams „Nuotolinio komunikavimo iššūkiai: pagrindinių gebėjimų lavinimas“. 

Kovo 24 d. vaizdo konferencija mokytojams „Mokykla ir Corona“.  

• Kovo 24 d. vaizdo konferencija „Mokykla ir Covid-19 pandemijos įveika“. 

• Kovo 17 d. vaizdo konferencija  „Nuotolinio komunikavimo iššūkiai: pagrindinių gebėjimų lavinimas“ su aktoriumi Vytautu Kontrimu“.

• 2021 m. kovo 10 d. vaizdo konferencija-diskusija mokyklų direktoriams, pavaduotojams, vaiko gerovės komisijos nariams, klasės auklėtojams, psichologams, socialiniams pedagogams, savivaldybių tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriams Niūrioji pandemijos pusė: smurtas prieš vaikus artimoje aplinkoje. Turime kalbėti apie tai, kad padėtume ir paskatintume ieškoti pagalbos“.  

Vidaus reikalų ministerijos pranešimas „Kodėl turime kalbėti apie smurtą?“.

• 2021 m. kovo 3 d. 14 val. vaizdo konferencija profesinio mokymo įstaigų vadovų pavaduotojams ugdymui, gimnazijų skyrių vedėjams, dirbantiems su Bendraisiais ugdymo planais, „2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų projektų svarstymas“. 

• 2021 m. vasario 25 d.  vaizdo konferencija mokyklų direktorių pavaduotojams, dirbantiems su Bendraisiais ugdymo planais, „2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų projektų svarstymas“. 

•2021 m. vasario 24 d.  vaizdo konferencija mokyklų direktorių pavaduotojams, dirbantiems su Bendraisiais ugdymo planais, „2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų projektų svarstymas“.

• 2021 m. vasario 17 d.  vaizdo konferencija mokyklų direktoriams, pavaduotojams „Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas mokant nuotoliniu būdu: kodėl? kaip?“.

• 2021 m.  vasario 10 d. 15 val. vaizdo konferencija bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų direktoriams  Vaikas pasikeitusioje mokymosi aplinkoje.

Vilniaus universiteto mokslininkų projekto „Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl COVID-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu“ pagrindiniai rezultatai ir rekomendacijos, projekto – atradimai.

• 2021 m.  vasario 3 d. vaizdo konferencija bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų direktoriams, direktorių pavaduotojams Kad vaikų SEK (socialinis, emocinis, kultūrinis kontekstas) netaptų liftu į atskirtį švietime .

• 2021 m. sausio 27 d. vaizdo konferencija bendrojo ugdymo mokyklų direktoriams, direktorių pavaduotojams Sinchroninio ir asinchroninio ugdymo kokybės užtikrinimas

• 2021 m. sausio 20 d. vaizdo konferencija bendrojo ugdymo mokyklų direktoriams, direktorių pavaduotojams Kaip suderinti sinchroninį ir asinchroninį ugdymą, kad mokiniai patirtų mokymosi sėkmę?

Mokymosi praradimų dėl Covid-19 pandemijos kompensavimo planas 2021 metams