Papildomas laikas mokymuisi

Vasaros stovyklos ir neformaliojo vaikų švietimo programos

Kam priemonė skirta?  5–8 kl. mokiniams

Kada galima ja naudotis? Stovyklos vyko liepos-rugpjūčio mėn.

Kur kreiptis? Stovyklose gali dalyvauti mokiniai, kuriems per vasarą pasitobulinti siūlo jų mokyklos vaiko gerovės komisija. Taigi tėvai pirmiausia turėtų kreiptis į savo vaiko mokyklą.

Per vasarą stovyklose 5–8 klasių mokiniai neformaliojo švietimo metodais tobulina savo žinias ir įgūdžius gamtos mokslų, matematikos ir kalbų srityse. Taip siekiama sudaryti galimybių stovyklauti ir pagerinti žinias tiems, kurie prarado mokymosi motyvaciją, jų akademiniai pasiekimai dėl nuotolinio mokymosi būdo suprastėjo, kurie neturi palankios mokymuisi aplinkos namuose ar auga socialinės rizikos šeimose.

Pusšimtis valstybės finansavimą gavusių švietimo paslaugų tiekėjų stovyklas rengia įvairiose šalies savivaldybėse. Stovyklos vaikams nemokamos ir trunka ne trumpiau nei 7 kalendorines dienas.

 

Mokymosi praradimų dėl Covid-19 pandemijos kompensavimo planas 2021 metams