Naujienos

Kauno abiturientams – mokytojų konsultacijos nuo kovo

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (Centras), siekdamas pagelbėti savo miesto abiturientams pasiruošti artėjantiems brandos egzaminams, kviečia juos registruotis į pirmąsias nemokamas konsultacijas.

Kaip pasakoja Centro direktorė Rasa Bortkevičienė, nemokamas nuotolines konsultacijas Kauno miesto gimnazijų abiturientams ves mokytojai ekspertai. Centras vesti konsultacijas pasikvietė tuos miesto mokytojus, kurių mokiniai gauna aukščiausius įvertinimus.

Kovo mėnesio tvarkaraštyje – lietuvių kalbos, matematikos, chemijos, fizikos, biologijos konsultacijos. Registracija į jas jau prasidėjo, o pirmoji matematikos konsultacija – kovo 9-ąją. Mokytojai stengsis paaiškinti tuos dalykus, kurie į konsultacijas prisijungusiems mokiniams kelia daugiausia abejonių, nagrinės buvusių egzaminų užduotis, ieškos atsakymų.

Kol kas numatytos tik šešios konsultacijos. Bet pasak Centro vadovės, per kovą, pamatę ir įvertinę abiturientų poreikius, išklausę jų pačių pageidavimus, mokytojai spręs, kiek ir kokių konsultacijų dar reikia. Galbūt kai kurios bus kartojamos, rengiamos dažniau. Į balandžio mėnesio tvarkaraštį numatyta įtraukti ir konsultacijas besirengiantiesiems užsienio kalbų brandos egzaminams.

Centras sudarytame praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plane yra numatęs rengti ir papildomas kontaktines gamtos, tiksliųjų mokslų, kalbų konsultacijas mokymosi sunkumų patiriantiems mokiniams mažose grupelėse. Šios suplanuotos nuo balandžio ir taip pat bus rengiamos įvertinus mokinių poreikius kovą vyksiančiose nuotolinėse konsultacijose.

„Kol kas į nuotolines konsultacijas kviečiame tik Kauno gimnazijų abiturientus – norime pažiūrėti, įsivertinti, kaip mokytojams ir mokiniams iš skirtingų mokyklų seksis susikalbėti, dirbti, susitarti. Jei matysime kad pavyksta, į nuotolines konsultacijas jungtis kviesime ir abiturientus iš kitų šalies miestų, miestelių mokyklų“, – sakė R. Bortkevičienė.

Konsultacijas Kauno gimnazijų abiturientams Centras numato rengti iki birželio. Pageidaujantieji lankyti konsultacijas privalo užsiregistruoti iki konsultacijos dienos tvarkaraštyje nurodytoje nuorodoje.

Visus šalies abiturientus kovo 12 d. Centras kviečia prisijungti prie nuotolinės paskaitos „Kaip be streso išlaikyti egzaminus?“, kurią skaitys Vytauto Didžiojo universiteto Psichologijos katedros docentas, socialinių mokslų daktaras Visvaldas Legkauskas.

Daugiau informacijos www.kpkc.lt

Sunkumų patiriantiems mokiniams į pagalbą ateis ir savanoriai

Nevyriausybinės organizacijos kviečia jungtis savanorius prie iniciatyvos „Padėsiu mokyti(s)“, kuria siekiama padėti su mokymosi sunkumais dėl pandemijos susiduriantiems mokiniams. Mokyklos norėtų sulaukti daugiau nei 100 savanorių. 

„Savanoriai mokytojų nepakeis, bet jų pagalba pedagogams, mokiniams, mokykloms bus labai svarbi – tiek grįžtant mokytis į mokyklas nuotoliniu būdu, tiek vėliau perėjus prie mišraus ar kontaktinio mokymo. Savanoriai padėtų nuotolinio mokymo metu sunkumų patiriantiems mokiniams atlikti mokytojų paskirtas užduotis, susirasti reikiamos informacijos, ruošti namų darbus. Svarbus ir gyvas bendravimas, palaikymas, padrąsinimas – ypač tiems mokiniams, kurių motyvacija mokytis menka“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Sausio pabaigoje į mokyklas mokytis nuotoliniu būdu grįžo mokiniai, neturintys sąlygų mokytis namuose arba patiriantys mokymosi sunkumų. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos plane, skirtame mokymosi praradimams dėl pandemijos kompensuoti, numatyta, jog padėti į ugdymo įstaigas sugrįžusiems mokiniams bus pasitelkiami ir savanoriai. Iki šiol beveik 40 mokyklų pranešė apie savanorių poreikį.

ŠMSM pateiktais savivaldybių duomenimis, nuotolinio mokymosi pagalba ugdymo įstaigose šiuo metu teikiama 6 tūkst. mokinių.

„Kai kuriems mokiniams mokantis nuotoliniu būdu sunkiau susikaupti ir dirbti savarankiškai, dalyvauti pamokose, atlikti mokytojų skiriamas užduotis, ruošti namų darbus. Taip yra dėl įvairių priežasčių – vieniems reikia papildomai paaiškinti, kitiems išseko motyvacija, treti stokoja IT įgūdžių jungiantis prie įvairių mokymosi platformų. Svarbus šiame procese yra ir tarpasmeninių santykių, tiesioginio bendravimo praradimas, kuris neigiamai veikia emocinę moksleivių būseną, jų motyvaciją mokytis“, – sako Nacionalinio NVO švietimo tinklo vadovė Judita Akromienė.

Anot Lietuvos skautijos l. e. p. vyr. skautininkės Akvilės Bartaševičiūtės, pandemijos metu pagalbos reikia ir mokytojams: „Mokytojams teko greitai prisitaikyti prie situacijos: išmokti naudotis įvairiomis informacinių technologijų programomis bei išmokyti jomis naudotis vaikus, sudominti ir suvaldyti klases stebint jas ekranuose. Leisime mokytojams savo energiją skirti mokymui, o mūsų savanoriai taps mokytojų asistentais.“

Iniciatyva „Padėsiu mokyti(s)“ skirta pagelbėti moksleiviams mokytis nuotoliniu, kontaktiniu ar mišriu būdu. Ji paremta savanoriškos veiklos principu – prie iniciatyvos kviečiami jungtis Lietuvos piliečiai nuo 16 metų. Savanoriai padės mokiniams prisijungti prie sistemų, atlikti namų darbus, teiks emocinę pagalbą. Minimali savanorystės trukmė yra 2 mėnesiai, bent 4 valandos per savaitę.

Prieš pradėdami dirbti su moksleiviais savanoriai išklausys Paramos vaikams centro mokymus. Taip pat, siekiant užtikrinti tiek savanorių, tiek moksleivių sveikatos saugumą, savanoriai bus aprūpinti saugos priemonėmis, jiems bus reguliariai atliekami COVID-19 testai.

Norintys prisijungti prie iniciatyvos kviečiami užpildyti registracijos anketą: http://bit.ly/pad%C4%97siu_mokytis_registracija

„Padėsiu mokyti(s)“ iniciatoriai: Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Lietuvos skautija, Nacionalinis švietimo NVO tinklas, Nacionalinė NVO koalicija, Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, Paramos vaikams centras.

 

Komunikacijos skyrius

info@smm.lt

Nemokamos KTU konsultacijos geriau pasiruošti egzaminams

Artėjant pavasariui vyresniųjų klasių mokiniai laužo galvą, kaip pasiruošti egzaminams, kaip pasirinkti studijas? 

Kauno technologijos universitetas abiturientams nuo šiandien iki gegužės mėnesio pabaigos rengia daugybę įvairiausių nemokamų konsultacijų su universiteto lektoriais, doktorantais ir profesoriais, kurie padės pasirengti artėjantiems valstybiniams brandos egzaminams.

Daugiausia konsultacijų siūloma chemijos, fizikos, taip pat ir anglų k. egzaminui ir jo kalbėjimo dalies, lietuvių k., istorijos egzaminų pasiruošimui. Be to, visą semestrą mokyklos gali susitarti dėl motyvacinių paskaitų būsimiems studentams.

• Jau vasario 11 d. ir 25 d. prasideda chemijos užsiėmimai apie atomo sandarą ir cheminius ryšius.  

• Kovo mėnesį vyks 5 paskaitų ciklas su mokytojais ekspertais anglų k., istorijos ir lietuvių k. egzaminų pasiruošimui. Kartu bus skaitomos paskaitos apie streso valdymą ir efektyvų mokymąsi.  

• Iki gegužės mėnesio galo galima rinktis motyvacinę paskaitą „Savo studijų kelio beieškant“ apie ateities kelio pasirinkimą. 

Visas KTU nemokamų konsultacijų sąrašas abiturientams ir kontaktai registracijai.

Mokinių konsultacijoms – papildomi pinigai iš Vyriausybės rezervo

Dėl COVID-19 pandemijos patirtiems mokymosi praradimams kompensuoti bus skirta papildomai 650 tūkst. eurų. Šias lėšas Vyriausybė skirs Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai iš Vyriausybės rezervo.

Šie pinigai bus panaudoti mokinių, kurie patiria mokymosi sunkumų, konsultacijoms. Iš viso joms šiemet numatyta daugiau kaip 1,3 mln. eurų. Lėšos skiriamos atlyginti pedagogams už papildomas darbo valandas.

Papildomoms konsultacijoms mokiniams ministerija buvo suplanavusi 698 tūkst. eurų, tačiau, atsižvelgus į konsultacijų poreikį, ši suma padidinta. Be to, konsultacijos būtinos ne tik bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, bet ir besimokantiems profesinio mokymo įstaigose pagal pirminio profesinio mokymo programas, įgyvendinamas kartu su pagrindinio ar vidurinio ugdymo programomis.

„Konsultacijos gali būti teikiamos visų klasių mokiniams, tačiau prioritetas tenka abiturientams, kad jiems būtų užtikrintos kuo geresnės sąlygos pasiruošti brandos egzaminams“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Lėšas ministerija paskirstys visoms šalies savivaldybėms proporcingai pagal mokinių skaičių. Pinigai savivaldybių administracijas turėtų pasiekti artimiausiu metu. Galutinius sprendimus priims pačios savivaldybių administracijos, nes jos geriausiai žino, kurios mokyklos jaučia didžiausią papildomų pamokų poreikį. Svarbiausia, kad konsultacijos būtų prieinamos tiems vaikams, kurie turėjo nepakankamas galimybes kokybiškai mokytis nuotoliniu būdu, turi daugiau mokymosi spragų.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija yra parengusi Mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo planą. Plane numatyta teikti konsultacijas mokiniams, rengti vaikų vasaros stovyklas, kurių programos būtų orientuotos į mokymąsi per įvairias neformaliojo švietimo veiklas, parengti teminius vaizdo įrašus ir teikti atviras mokytojų, dėstytojų konsultacijas nuotoliniu būdu, organizuoti papildomas konsultacijas lietuvių ir matematikos mokytojams, baigiamųjų klasių mokiniams ir kt.

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

Komunikacijos skyrius

El. paštas info@smm.lt

Konsultacijos su universitetų ir mokytojų dalykininkų atstovais
  • Sausio 21 d. su universitetų atstovais tartasi dėl universitetų galimybių įsitraukti į pagalbos abiturientams teikimą.
  • Universitetų atstovai artimiausiu laiku pateiks savo pasiūlymus dėl konsultacijų abiturientams teikimo.
  • Gavus universitetų pasiūlymus bus surengtas pasitarimas dėl jų įgyvendinimo.
  • Sausio 22 d. su mokytojų dalykininkų asociacijų atstovais tartasi dėl vaizdo pamokų parengimo ir konsultacijų teikimo abiturientams galimybių.
  • Artimiausiu laiku mokytojų dalykininkų asociacijų nariai pateiks savo siūlymus dėl vaizdo pamokų galimų temų ir individualių konsultacijų teikimo abiturientams įgyvendinimo.

Kontaktai

Adresas

Volano g. 2, Vilnius

Telefonas

852191257

El. paštas

pagalbamokytis@smm.lt