Abiturientams

Vaizdo pamokos ir konsultacijos

Kam priemonė skirta? Abiturientams.

Kur kreiptis? 

 • Lietuvos Respublikos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga (LKLMS)
 • Lietuvos chemijos mokytojų asociacija
 • Lietuvos fizikos mokytojų asociacija 
 • Šokio mokytojų asociacija
 • Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
 • Lietuvos matematikos mokytojų asociacija
 • Lietuvos informatikos mokytojų asociacija
 • Lietuvos Respublikos rusų kalbos (užsienio kalbos) mokytojų asociacija
 • Asociacija “Lituanistų sambūris”
 • Lietuvos istorijos mokytojų asociacija
 • Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija
 • Lietuvos geografijos mokytojų asociacija

Istorijos konsultacijų  mokiniams grafikas.

Matematikos konsultacijų abiturientams grafikas

Fizikos paskaitų ciklas 11–12 klasių mokiniams.

Fizikos paskaitų ciklas mokytojams.

Ankstesnių metų brandos egzaminų užduotys

Kam priemonė skirta? Abiturientams ir jų mokytojams.

Kada galima ja naudotis? Nuo 2021 m. sausio mėn. pagal poreikį.

• Abiturientai ir jų mokytojai gali naudotis ankstesnių metų egzaminų užduočių baze.

 

Mokymosi praradimų dėl Covid-19 pandemijos kompensavimo planas 2021 metams