Abiturientams

Vaizdo pamokos ir konsultacijos

Kam priemonė skirta? Abiturientams.

Kada galima ja naudotis? Iki 2021 m. birželio 1 d.

Kur kreiptis? 

  • Kauno pedagogų kvalifikacijos centro rengiamos konsultacijos Kauno miesto abiturientams čia.
  • VDU konsultacijų temos ir datos. Daugiau informacijos čia
  • KTU konsultacijų abiturientams tvarkaraštis su kontaktais registracijai.
Ankstesnių metų brandos egzaminų užduotys

Kam priemonė skirta? Abiturientams ir jų mokytojams.

Kada galima ja naudotis? Nuo 2021 m. sausio mėn.

Abiturientai ir jų mokytojai gali naudotis ankstesnių metų egzaminų užduočių baze.

Elektroninio testavimo aplinka (svečio prieiga).

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinių brandos egzaminų rašinių pavyzdžiai.

Matematikos brandos egzamino programos minimalius reikalavimus iliustruojančių užduočių pavyzdžiai.

Brandos egzaminų programos, pasiekimų lygių aprašai su pavyzdžiais, minimalius reikalavimus iliustruojančios užduotys, vaizdo įrašai, kuriuose pristatomi įvairūs ankstesnių metų brandos egzaminų aspektai.

Abiturientų mokytojų konsultavimas

Kam priemonė skirta? Abiturientų mokytojams.

Kada galima ja naudotis? Nuo 2021 m. vasario iki balandžio mėn.

Kur kreiptis? Informacija apie konsultacijos bus paskelbta čia, išsiųsta visoms švietimo įstaigoms.

Dvyliktokų lietuvių kalbos ir matematikos mokytojams planuojamos papildomos konsultacijos dėl pagalbos mokiniams ruošiantis brandos egzaminams, brandos egzaminų vertinimo kriterijų. Taip pat pristatomas įrankis, leidžiantis naudotis ankstesnių brandos egzaminų užduotimis. Visa tai mokytojai galės pritaikyti ir naudoti padėdami savo mokiniams geriau pasirengti šių dalykų brandos egzaminams.

Mokymosi praradimų dėl Covid-19 pandemijos kompensavimo planas 2021 metams